Jeugdbeleid en jeugdsportcoördinator

Jeugdbeleidsplan Shoto Karate Ham

Hieronder vind je ter informatie het recentste jeugdbeleidsplan terug zoals dat is uitgewerkt door het clubbestuur van Shoto Karate Ham in 2019 :

Shoto Karate Ham volgt de richtlijnen van de KSKA karatefederatie, de Kase-Ha Shotokan Karate Academy, een wereldwijd vertakte organisatie binnen Shotokan Karate met als resultaat dat de KSKA wereldwijd dezelfde kwaliteit aflevert. En dat vertaalt zich ook in de wereldwijde overwinningen in gemengde competities. Doordat de benadering van de stijl conservatief is, zal je in alle KSKA-dojo’s dezelfde uitvoering hebben van technieken en standen.
Shoto Karate Ham is als club aangesloten bij Karate Vlaanderen (erkend door Sport Vlaanderen), onder andere de sportverzekering van alle leden wordt via Karate Vlaanderen geregeld.

Werking
Onze club bestaat uit onbezoldigde instructeurs, die zijn geselecteerd op basis van hun technische kennis en pedagogische vaardigheden. Bij Shoto Karate Ham wordt er aan Ethisch Verantwoord Sporten gedaan. De instructeurs zijn opgeleid door VTS (De Vlaamse Trainersschool en Sport Vlaanderen) en worden permanent bijgeschoold door de KSKA.

Historiek en cijfers
Shoto Karate Ham bestond in 2021 50 jaar en telt vandaag meer dan 50 actieve leden verdeeld in ongeveer 50% jeugd van 6 tot 14 jaar en 50% 14+ tot 78 jaar (oudste actief lid op dit moment)! Tal van beoefenaars zullen bevestigen dat onze karatebeoefening een manier van leven wordt, wat mooi past in de Japanse bushido, een totaalbenadering van de krijgskunst als onderdeel van het leven.

Ouders
Jij, betrokken ouder speelt een belangrijke rol!

De degelijke en sportief verantwoorde opleiding van uw kind tot mogelijke zwarte band (en verder) is onze hoofdverantwoordelijkheid, maar ook u kunt iets bijdragen aan die disciplinering:

 • U brengt en haalt uw kinderen op, 10 minuten voor en tot 10 minuten na de training. Rondlopende kinderen zijn hinderlijk voor de overige bezoekers van de  sporthal.
 • Uw kind traint blootsvoets in een propere en witte karate-gi / kimono. Een wit T-shirt onder de karate-gi / kimono is toegelaten voor meisjes / dames, niet voor jongens / heren.
 • Kort geknipte nagels en propere handen en voeten zijn noodzakelijk voor de hygiëne en de veiligheid. Juwelen, sieraden, politieke of religieuze symbolen worden vóór de les verwijderd. Lange haren dienen samengebonden te zijn, maximaal met 2 haarbandjes.
 • In de Dojo heerst discipline: stilte, orde en netheid. Alleen karateka’s zijn toegelaten in de Dojo. Ouders die in stilte willen toekijken kunnen dat doen mits toestemming van de aanwezige trainer(s).
 • Eten, drinken en omkleden gebeuren steeds buiten de Dojo in de daartoe beschikbaar gestelde gescheiden kleedkamers voor meisjes / dames en jongens / heren.

Pesten, geweld, verbale agressie en grensoverschrijdend gedrag worden niet aanvaard! In eerste instantie worden de ouders aangesproken. Verandert het gedrag niet op termijn, dan kan uw kind uitgesloten worden (tijdelijk) de lessen nog verder te volgen, steeds in overleg met de jeugdsportcoördinator.

Wat staat u en uw kind te wachten? U zult uw kind zien veranderen. Op verschillende vlakken : emotioneel, cognitief en sociaal.

Emotionele ontwikkeling

 • Emotionele stabiliteit: uw kind zal minder ‘flauwe momenten’ hebben.
 • Emotionele veerkracht: uw kind zal beter kunnen omgaan met stress situaties.
 • Emotionele groei: uw kind zal emotioneel groeien.

Cognitieve ontwikkeling

 • Cognitieve groei: uw kind zal zijn lichaam leren kennen.
 • Cognitieve versterking: uw kind zal een beter geheugen ontwikkelen.
 • Cognitieve creativiteit: uw kind zal efficiënter probleemoplossend denken.

Sociale ontwikkeling

 • Sociale erkenning: uw kind zal aanzien krijgen voor het beoefenen van karate.
 • Sociale herpositionering: uw kind zal assertiever worden en respectvoller.
 • Sociale bescherming: uw kind zal zich kunnen beschermen tegen malafide personen en zichzelf kunnen redden uit gevaarlijke situaties.

De jeugdsportcoördinator van Shoto karate Ham is hoofdtrainer en clubsecretaris Eddy Weyens, hij zal met plezier verdere vragen beantwoorden in verband met het jeugdbeleidsplan.